Nejčastější pochybení při používání cookies dle kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Předchozí Následující

18.08.2022 15:25

Nejčastější pochybení při používání cookies dle kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

V minulosti jsme Vás opakovaně informovali o problematice cookies, včetně nedávné aktuality upozorňující na změnu právní úpravy a nutnost prověřit a případně revidovat nastavení Vašich webových stránek právě v této oblast (viz ZDE).

V souvislostí s novelizací právní úpravy se Úřad pro ochranu osobních údajů ve své kontrolní činnosti zaměřil právě na cookies. Své poznatky z provedených kontrol, zejména jde-li o nejčastější pochybení při používání a nastavování cookies, shrnul v tiskové zprávě dostupné ZDE.

Doporučujeme tiskové zprávě věnovat patřičnou pozornost a uvážit, zda Vaše cookies, resp. webové stránky nevykazují některé z označených nedostatků.

Budete-li při případné revizi nastavení cookies, či zpracování souvisejících materiálů a úpravě webových stránek potřebovat podporu, jsme obratem připraveni Vám ji poskytnout.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.