Snídali jsme s „flexi novelou“

Předchozí Následující

10.06.2024 15:33

Advokátní kancelář Felix a spol. uspořádala v pátek 7. června 2024 další z řady tematických snídaní, tentokrát věnované chystaným změnám v oblasti pracovněprávní.

Snídali jsme s „flexi novelou“

Tématu se ujal advokát a partner Felix a spol. doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., který je předním odborníkem na pracovní právo.

Pozornost byla věnována zejména plánovaným změnám v úpravě dohod o provedení práce (DPP), prodloužení zkušební doby, otázce odstupného při ukončení pracovního poměru z důvodu pracovní neschopnosti, zaměstnávání mladistvých nebo výkonu práce při rodičovské dovolené.

Doc. JUDr. Morávek, Ph.D. účastníky snídaně detailně seznámil s navrhovanými změnami i peripetiemi legislativního procesu, který budeme i nadále pečlivě sledovat a podávat Vám aktuální informace.