Prawo handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Szeroki zakres usług w dziedzinie prawa handlowego jest oczywistością.

Świadczymy pełen zakres usług prawnych z zakresu prawa handlowego, ciągłe kompleksowe doradztwo prawne oraz administrację spraw korporacyjnych dla stałych klientów.

Obsługujemy sporządzanie dokumentacji umownej, udzielamy pomocy prawnej w negocjowaniu umów, opracowaniu i komentowaniu dokumentacji umownej, oceny ryzyk prawnych, analizy prawne, due diligence prawne, sporządzanie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie w negocjacjach z partnerami biznesowymi, podmiotami publicznoprawnymi oraz innymi, egzekwowanie roszczeń oraz należności wynikających ze stosunków handlowych. Udzielamy także bieżącego doradztwa prawnego dla ponad dziewięćdziesięciu stałych klientów, z których znaczna część składa się z filii spółek zagranicznych i międzynarodowych.

Rozwiązywanie sporów handlowych na poziomie krajowym i międzynarodowym należy do regularnych zadań naszej pracy. Wykonujemy szczegółowe analizy spraw i oceniamy potencjalne ryzyka, przygotowujemy powództwa, odwołania i inne oświadczenia pisemne, zapewniamy reprezentację prawną w postępowaniach przed sądami i innymi organami Republiki Czeskiej i za granicą. Oferujemy również alternatywne rozwiązywania sporów, pojednanie i mediację.

Oceníte vysoce efektivní poskytování právních služeb a naše specifické know-how založené na odborných znalostech a profesních zkušenostech našich advokátů.

Do specyfikacji wyżej wymienionego oferujemy specjalistyczną wiedzę w takich dziedzinach jak np.:

Prawnymi aspektami Pańskiej działalności przedsiębiorczej zajmiemy się profesjonalnie.