Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní servis. Široká nabídka služeb v oboru obchodního práva je samozřejmostí.

Poskytujeme úplnou škálu právních služeb v oboru obchodního práva, průběžné komplexní právní poradenství i správu korporátních záležitostí pro stálé klienty.

Vyřizujeme smluvní agendu, právní podporu při sjednávání smluv, zpracování a připomínkování smluvní dokumentace, posuzování právních rizik, právní analýzy, právní due diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, zastoupení při jednání s obchodními partnery, veřejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků a pohledávek z obchodních vztahů. Poskytujeme průběžné právní poradenství více než devadesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část tvoří pobočky zahraničních nebo nadnárodních společností.

Řešení obchodních sporů na národní i mezinárodní úrovni patří k pravidelné náplni naší práce. Provádíme podrobné rozbory případů a vyhodnocujeme možná rizika, připravujeme žaloby, opravné prostředky a jiná písemná podání, poskytujeme právní zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány v České republice i v zahraničí. Nabízíme též alternativní řešení sporů, konciliaci a mediaci.

Oceníte vysoce efektivní poskytování právních služeb a naše specifické know-how založené na odborných znalostech a profesních zkušenostech našich advokátů.

Ke konkretizaci shora uvedeného nabízíme specifické zkušenosti např. v oblastech:

O právní stránku Vašeho podnikání se postaráme profesionálně.