Povinnost aktualizovat zápisy ve veřejném rejstříku a zakládat listiny do sbírky listin, včetně následků porušení těchto povinností

Předchozí Následující

06.10.2022 14:20

Povinnost aktualizovat zápisy ve veřejném rejstříku a zakládat listiny  do sbírky listin, včetně následků porušení těchto povinností

V případě jakékoli změny skutečností zapsaných ve veřejném rejstříku (obchodním, nadačním aj.) musí zapsané osoby podat návrh na zápis těchto změn do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Osoby zapsané ve veřejných rejstřících jsou dále povinny předložit bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny dle zákona povinně zakládané do sbírky listin. Do sbírky listin je třeba zakládat každoročně například výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy o vztazích, ale také další zákonem stanovené listiny.

Neplnění výše uvedených povinností může mít různé následky, a to:

  • uložení pořádkové pokuty podle rejstříkového zákona – až do výše 100 000 Kč;
  • zrušení zapsané osoby s likvidací;
  • zrušení obchodní korporace bez likvidace – tato možnost byla zavedena za účelem omezení existence neaktivních, jen formálně existujících společností;
  • uložení pokuty podle zákona o účetnictví – až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem;
  • uložení pokuty podle přestupkového zákona – až do výše 100 000 Kč; a
  • v krajním případě hrozí trestní stíhání obchodní korporaci i členům jejího statutárního orgánu.

Povinnost změnit zápis neurčitého předmětu podnikání

V souvislosti s povinností aktualizace skutečností zapsaných ve veřejném rejstříku bychom Vás rádi znovu upozornili, že dne 12. 5. 2021 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kterým rozhodl, že předmět podnikání vymezený jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, a je tedy třeba zápisy v obchodním rejstříku příslušně upravit. K dnešnímu dni tuto povinnost mnoho korporací stále nereflektovalo. Bližší informace naleznete v aktualitě zveřejněné na webových stránkách naší advokátní kanceláře pod tímto odkazem: https://www.akf.cz/aktualita/vymezeni-predmetu-podnikani/.

Felix a spol. advokátní kancelář je připravena Vám pomoci uvést stav zápisu Vaší právnické osoby ve veřejném rejstříku do souladu se zákonem, doplnit nezbytné listiny do sbírky listin a spolupracovat s Vámi při plnění výše uvedených povinností i v budoucnu.

V Praze dne 5. října 2022

Autor aktuality: Mgr. Simona Sedláčková, koncipientka, Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.