Služby pro privátní klientelu včetně rodinných společností

Našim klientům poskytujeme právní služby týkající se osobních a rodinných záležitostí včetně problematiky soukromého vlastnictví, dědění a restitucí. Naše služby směřují k ochraně a zhodnocení rodinného majetku.

Standardně řešíme aspekty řízení rodinných společností, právní nástupnictví, oddělení vlastnictví od řízení společnosti atd. Poskytujeme veškeré služby spojené s rozvodem a rozvodovým řízením, právní služby týkající se výkonu „statusových práv“ a vymáhání a uplatňování rodičovských práv.

Jsme si dobře vědomi vysoké citlivosti a potřeby přísně důvěrného přístupu k uvedené problematice. V rámci služeb pro privátní klientelu poskytujeme služby týkající se zejména:

  • rodinných společností
  • právního nástupnictví
  • svěřenských fondů
  • závěti, odkazů, dědických smluv
  • statusových práv (stanovení otcovství, popření otcovství)
  • vymáhání a uplatňování rodičovských práv
  • zastupování v dědickém řízení či sporech o dědictví
  • stanovení výživného na manžela/manželku a děti
  • vypořádání společného jmění manželů a úpravy poměrů nezletilých dětí

Složité životní situace řešíme efektivně a diskrétně.