Pracovní právo, sociální a zdravotní pojištění

Řešení každodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnanců, vedení sporů v pracovněprávní oblasti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, změny a ukončování pracovního poměru, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, ochrana osobních údajů (GDPR).

Pomáháme jednotlivcům i firmám řešit pracovněprávní agendu: dohlížíme na náležitosti smluv, dohod a mezd, řešíme spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a nabízíme poradenství také personalistům. Poskytujeme poradenství v rámci zdravotního a sociálního pojištění.

Konzultace v oblasti pracovního práva poskytujeme buď jednorázově, nebo dlouhodobě:  

  • zpracování veškerých pracovněprávních smluv a dohod,
  • zastupování ve sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru,
  • poradenství v oblasti mezd a mzdových náhrad,
  • odpovědnost za škodu, náhrady škody,
  • právní poradenství pro personalisty,
  • sepis a kontrola právních jednání směřujících k rozvázání pracovního poměru
  • poradenství týkající se výplaty mzdy a mzdových náhrad a jejich vymáhání

V oblasti pracovního práva a práva zaměstnanosti nabízíme široký okruh služeb od řešení každodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnanců až po vedení sporů v pracovněprávní oblasti.

Kvalitní organizační předpisy, dobrá pracovní smlouva nebo přesně vymezená náplň práce jsou předpokladem pro vytvoření dlouhodobého, spokojeného a především funkčního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Správně koncipovaná manažerská smlouva motivuje Vaše řídící pracovníky ke zvýšení efektivity práce a zodpovědnému přístupu. Poradíme Vám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pomůžeme Vám při změnách a ukončování pracovního poměru, v otázkách zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Vyřešíme vyslání zaměstnanců do zahraničí i zaměstnání cizinců v České republice.

Společnostem poskytujeme komplexní servis v oblasti pracovního práva, též formou služby externího firemního právníka.:

Pracovní právo je naše parketa, potřebujete-li poradit v oblasti pracovního práva, kontaktujte nás.

„Společně s kolegou Jakubem Morávkem se nám podařilo vybudovat pracovněprávní specializaci na té nejvyšší úrovni a těší mě, že našim klientům umíme poskytnout stoprocentní servis.“

Jana Felixová, partnerka Felix a spol.